07-21-21 Phoenix Children’s Hospital (3:15pm MST AV Check / 3:30pm MST Show)